Dana Art Gallery
Dana Art Gallery pe Facebook

ArtistiArte plasticeAndreea Rus

Studii absolvite


Din 2010 doctor în arte vizuale, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca
2007 -Instituţia: Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca
Specializarea: master în arte vizuale
2005- Instituţia: Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca
Specializarea: pictură
1993-UBB Cluj-Napoca, secţia chimie-fizică
1986 Liceul "Petru Rares" Suceava

Activitate expozitională

Selecţie expoziţii personale
Expoziţie personală, " Interferenţe ", Muzeul de Artă Cluj- Napoca , 7 martie - 25 martie 2007
Expoziţie personală, "Elegii pentru lumină", Galeria Arcade 24, Bistriţa, ianuarie-februarie 2009

Expoziţie personală, City Gallery Suceava, iulie 2009
Expoziţie personală, „Interferenţe. Deschideri", Galeria UAP Alba-Iulia, septembrie 2010
Expoziţie personală, „Interferenţe. Deschideri", Casa Matei, Cluj-Napoca, 16 decembrie 2010, cu ocazia susţinerii tezei de doctorat „Neoexpresionismul în pictură. Rapeluri creative."
Expoziţie personală, ‘Pictură. Viziune şi spirit întru sacru. ", Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud, octombrie 2011.
Expoziţie personală, "Prezenţe, Deschideri, Interferenţe. Viziune si spirit întru sacru", Galeria UAP Tîrgu-Mureş, Palatul Culturii, ianuarie 2012.
Expozitie personală, «Pictura.Viziune si spirit intru sacru», selectie 2008-2011, Galeria Caminul Artei/Parter, 23 iulie-6 august 2012, Bucuresti.
Expozitie personală, Pictura. "Transfigurări. Viziune și spirit întru sacru», Galeria "Cupola". Iași, 20 februarie 2013 - 1 martie 2013..
Expozitie personală, Pictura. "Transfigurări. Viziune și spirit întru sacru», Galeria "Helios", Timisoara, mai 2013.
Selectie expozitii de grup si colective nationale
Expoziţie de grup, Salonul anual al artelor plastice şi decorative Cluj, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, dec. 2009-ian.2010
Expoziţia colectivă, SALONUL MIC BUCUREŞTI (SMB5 mixed media), ediţia a V-a, 2011„Fantasme", Centrul Artelor Vizuale, Galeria Căminul Artei (parter - etaj), Bucureşti, 17 - 28 Martie 2011
Salonul Anual de Desen, Muzeul de Artă Contemporană Galaţi, octombrie-noiembrie 2011
Bienala Naţionala de Arte Plastice « Lascăr Vorel », Piatra Neamţ, octombrie-noiembrie 2011.
Salonul Naţional "Atitudini Contemporane V ", Galeria UAP Ploieşti, ianuarie-februarie 2012.
Bienala artelor plastice "Ion Andreescu", Buzău, Galeriile de artă "Ion Andreescu", parter și etaj. Vernisaj: octombrie 2012
Bienala de arta plastica „Gheorghe Petrașcu" Ediţia a XI-a, 2012, Târgoviște, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească. Târgoviște, 20.11.2012 - 31.01.2013.
Salonul Anual UAP Cluj , Muzeul de Artă Cluj-Napoca,
13 decembrie 2012-13 ianuarie 2013.
Expoziţia colectivă, SALONUL MIC BUCUREŞTI (SMB7 mixed media), ediţia a VII-a, 2013„ Centrul Artelor Vizuale, Galeria Căminul Artei (parter - etaj), Bucureşti, mai 2013
Evenimentul Give Me The Future, editia a 2-a, 7 noiembrie 2013 in incinta Hotelului Granata din Cluj - Napoca.
Bienala artelor, "Povestea inorogului", editia a II-a, 20 decembrie 2013- 20 ianuarie 2014, Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi Bucuresti ,
Salonul Anual UAP Cluj , Muzeul de Artă Cluj-Napoca,
12 decembrie 2013-12 ianuarie 2014.

Selecție expozitii colective internaționale
Expoziţia internaţională "Saloanele Moldovei" Chisinau-Bacau, Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", din Bacau, octombrie 2011
Bienala Internaţională de Pictură, Chişinău, Centrul Expoziţionall Constantin Brâncuşi, Republica Moldova, 2011.
Bienala Internaţională de Pictură, Meeting Point Arad, 2011, noiembrie 2011-martie 2012.
Festivalul Internaţional A.R.T.E., Galeria "Cupola" Iaşi, februarie 2012.
Trienala Internaţională de Pictură ‘Rombul de Argint', Polonia (martie-aprilie2012), (itinerată în Serbia iunie-august 2012, Ungaria2013, Romania decembrie 2013,Slovacia2013), 2012 /2013
Expoziţia Internaţională '' Ritmuri Atemporale ''Simpozionuli Internaţional « Arta şi Tradiţia în Europa »,Galeria Cupola , Galeria Tonitza, Iaşi, Romania, martie 2012
Bienala Internaţională de Pictură, Chişinău, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Republica Moldova, mai 2013. Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", din Bacau, octombrie 2013
Expoziţia internaţională "Saloanele Moldovei" Chisinau-Bacau, Complexul Muzeal "Iulian Antonescu", din Bacau, octombrie 2013
Bienala Internaţională de Pictură, Meeting Point Arad, 2013, noiembrie 2013-martie 2014.


Premii
Menţiune la Concursul Internaţional de Arte plastice vizuale „Noi şi Eminescu", 15-25 ianuarie 2011, Iaşi
Premiul organizatorilor la Expoziţia Internaţională de Arte Vizuale din cadrul Simpozionului „A.R.T.E." 2011, ediţia I, aprilie- mai 2011, Iaşi
Premiul Special, Expozitia Internationala Eminesciana, Galeria Cupola, Galeria Tonitza, Iasi, ianuarie 2012
Diploma de onoare, la Expoziţia Internaţională de Arte Vizuale din cadrul Simpozionului „A.R.T.E." 2012, ediţia II, aprilie- mai 2012, Iaşi

din 2007 membră a Uniunii Artiştilor Plastici Cluj


www.andreearusart.blogspot.com

Pictura este realizată pornind de la sensul lui „a fi întru ceva" care se constituie într-o şansă de salvare, de ieşire din maladiile contemporane ale spiritului.
„Întru provine din adverbul latin intro ce însemna înăuntru, prepoziţia noastră a adus şi sensul de în spre, dând astfel o bună tensiune care este de esenţa spiritului, de a fi în acelaşi timp în ceva (într-un orizont, în sistem) şi de a tinde către acel lucru", explică Constantin Noica. Acest cuvânt implică pe lângă spaţialitatea însăşi şi prezenţa unei desfăşurări în timp, adică a unui câmp „static dar şi mişcător, cu un cuprins dar şi cu lărgimea acestui cuprins". A fi „întru" confruntată cu teoriile modernilor, spre exemplu cum o înţelege Nietzsche, conduce în situaţia opusă, „a devenirii fără capete". Oamenii ar trebui mutaţi de sub registrul celorlalte prepoziţii (sub ceva, cu ceva, fără ceva, cel mai adesea în ceva) sub care trăiesc în registrul lui „întru" ce poate fi privit ca o deschidere. Când eşti întru ceva (un gând, un proiect, un înţeles de viaţă, o lege) înseamnă că „înţelegi că identitatea ţi-o dă acest învăluitor fără identitate încă. Pentru că, aşadar nu te mai poţi învesti fără natura lui, îi cauţi numele, definiţia, hotarele. Dar nimic nu-ţi poate arăta din afară hotarele lui, căci eşti şi rămâi întru el; tot ce vezi este că faptul de-a fi întru el îi mută statornic dinăuntru hotarele, aşa încât învăluitorul care-ţi dă identitate n-are nici el identitate stabilă, ci şi-o capătă odată cu asta". Astfel individul intră sub atracţia unui sens de viaţă, a unui adevăr.
Sentimentul exilului şi al pierderii, singurătatea individului în societatea contemporană, însoţite de deschiderea spre organul generalului printr-o expresie proprie nouă „are ceva sfânt", duc la aspiraţia către ceva mai înalt decât realităţile imediate ale omului. Sentimentul claustrării poate îndrepta spre neacceptarea realului „drept bun de la sine şi nici vrednic de dorit ca atare" şi conduce spre o percepţie a inadecvanţei între ceea ce este şi ceea ce ar fi să fie, iar aceasta la rândul ei poate duce chiar la religiozitate. Detaşarea de lume face trimitere la o mai bună angajare în lume, spre o natură înţeleaptă. Salvarea din aceste câteva stări copleşitoare se găseşte în orientarea spre acel „întru ceva" care dă un sens, şi care, pentru noi românii, ar fi orientarea „întru divinitate", având în vedere că acest fapt ne este propriu şi prin forma noastră de religiozitate trecută, în care „divinul a intrat potrivit folclorului nostru în toate contactele, întâmplările şi vicisitudinile omului".
„Întru" tipic românesc este astfel un cuvânt ce implică sensul devenirii care ne va readuce la fiinţă, la modalitatea permanenţei.
Astfel drumul de urmat este vizibil. „A fi întru ţintă" generează pentru individ sensul de viaţă, şansa salvării, calea spre libertate, spre devenire întru ceva, prin depăşirea devenirii întru devenire , spre ceea ce este cu adevărat greu, devenirea întru fiinţă.

Text preluat din teza de doctorat „Neoexpresionismul în pictură. Rapeluri creative.", Andreea Rus.

 

 

 RO EN
© Copyright Dana Art Gallery 2015. Toate drepturile rezervate. Design si programare.